Gasberedskab på dagsordenen

Beredskabsøvelser er helt afgørende for sikkerheden, når man håndterer gas, både for dem, der arbejder med gassen til daglig, og for andre, der kan blive berørt. Det handler ganske enkelt om forebyggelse og begrænsning af skader.

Når man håndterer potentielt farlige stoffer som gas, skal man vide, hvad man skal gøre, hvis der sker en ulykke. “Vi producerer og distribuerer forskellige gasser, og det er helt afgørende, at beredskabet ligger på rygraden, når man håndterer gas hver dag,” forklarer Jan Einar Gjerde, fabrikschef hos AGA på Tjeldbergodden i Norge, som sender tankbiler fyldt med gas på gaden hver dag året rundt.

Simulering af ulykke med tankbil
“Worst case”-scenariet var baseret på sammenstød mellem en tankbil og en personbil, flere kvæstede og evakuering af børn fra skole og børnehave. Det var noget af et syn, der mødte de medvirkende i den beredskabsøvelse, AGA havde arrangeret. “Vi præsenterede redningstjenesterne for et særdeles realistisk scenarie”, fortæller Jan Einar Gjerde, der var initiativtager til øvelsen, og fortsætter: “Brandvæsnet, ambulancer, politi og vejvæsnet deltog, og ingen vidste, hvilken type gas der var i tankbilen. I sådanne situationer er det vigtigt at kontakte gasleverandøren for at få information, så man kan håndtere situationen korrekt.”

Vigtigt at øve sig på det, der ikke må ske
Beredskabet er stadig på den politiske dagsorden, ikke mindst efter flere tragiske hændelser. Det er imidlertid ikke altid nok med skriftlige planer og procedurer for, hvad man skal gøre den dag, ulykken sker. I krisesituationer er det ofte nødvendigt at improvisere og tage hurtige og rigtige beslutninger. Derfor er det vigtigt at gennemføre praktiske og realistiske øvelser. Hvis de, der skal udføre redningsarbejdet, ikke har beredskabet på rygraden, kan det koste liv, som ellers kunne være reddet. “Vi øver os på det, der helst ikke må ske,” som AGA’s sikkerhedsrådgiver, Kai Arne Trollerud, udtrykker det. “Når ulykken indtræffer, er det vigtigt at de, der når først frem til ulykkesstedet, ved præcis, hvad de skal gøre. Det kan handle om minutter eller endda sekunder,” påpeger Trollerud.

Trollerud er tidligere brandmand og påpeger vigtigheden af at gennemføre denne type øvelser:
“Indsatsen umiddelbart efter en ulykke er ikke bedre end det svageste led. Brandvæsnet er gode til at håndtere de fleste ‘normale’ ulykker. Men en ulykke med gas er langt fra en normal ulykke, og der er sjældent eller aldrig mulighed for at øve sig på det. Det er derfor, det er så værdifuldt at deltage i sådan en øvelse,” forklarer han.

Øvelse i at slukke brændende gasser
“Gas er ikke noget at spøge med. Mange tror fx, at ilt er helt ufarligt, men i koncentreret form er ilt noget af det mest brandfarlige, der findes. Derfor er det vigtigt, at redningstjenesterne får mulighed for at øve sig på at slukke brande med forskellige gasser. Det giver dem erfaring i, hvordan brandslukning med henholdsvis vand, CO2 og pulver fungerer. Det er man faktisk nødt til at øve sig på for at forstå, hvordan det virker,” runder Trollerud af.

Gasberedskab

Hvad er et beredskab?

Ordet “beredskab” stammer fra “at være beredt,” hvilket vil sige at være forberedt på en situation. Beredskabsøvelser afholdes for at forhindre ulykker eller begrænse konsekvenserne, hvis en ulykke alligevel indtræffer. Beredskabet omfatter en plan for tekniske, operationelle og organisatoriske tiltag, som bliver iværksat under ledelse af beredskabsorganisationen i tilfælde af et uheld med henblik på at beskytte personel, materiel og værdier. Både redningstjenester, offentlige institutioner og private virksomheder afholder beredskabsøvelser. Før en øvelse bør organisationen have udarbejdet skriftlige planer og afklaret roller, ansvarsområder og rapporteringsveje. Formålet med en øvelse er at sørge for, at det personel, som kan blive involveret i håndteringen af et reelt uheld, ved, hvad de skal gøre, hvem de skal koordinere med og kender rutinerne, så de er i stand til at håndtere uheldet bedst muligt.

Tekst: Ingalill Sandal og Unni Bekkevold
Foto: HD Studio AS